Kontakt

Du kommer i kontakt med IOGT-NTO Kalmar genom följande personer.

Hyra samlingslokal
Vi hjälper till med bokning av samlingslokaler, både på Trädgårdsgatan 12 och på Västerlånggatan 21. Ring oss på 0480-141 68 eller maila kalmarforening@iogt.se.

Hyra kontorslokaler
Kontaktperson för uthyrning av kontorslokaler på Trädgårdsgatan 12 är Britt-Marie Olofsson, 073-570 78 81, eller bitte.olofsson@gmail.com

Kamratstödet
Just nu har vi inget aktivt kamratstöd.

Föreningsstyrelse
Ordförande: Britt-Marie Olofsson, bitte.olofsson@gmail.com, tele: 073-570 78 81
Vice ordförande: Bertil Carlsson, tele: 0480-875 52
Kassör: Karl Ferling, karl.ferling@telia.com, tele: 073-073 93 34
Ledamot: Maria Brundin
Ledamot:

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00