Fastigheter

IOGT-NTO-föreningen i Kalmar äger två fastigheter i centrala Kalmar. Dessa lokaler används för föreningens verksamhet men kan även hyras av andra organisationer eller privatpersoner.

IOGT-NTO-huset Trädgårdsgatan 12
Trädgårdsgatan 12

Lokaler på Malmen – Trädgårdsgatan 12

Fastigheten på Malmen, Trädgårdsgatan 12, håller just nu på att utvecklas till en modern mötesplats med studierum, samlingslokaler, konferensmöjligheter, föreningslokaler, kontor, replokaler och en musikstudio. Arbetet kommer pågå under ett par år, men redan nu kan vi erbjuda en samlingslokal för ca 30 personer samt studierum för upp till 10-12 personer. Vi har fortfarande lediga kontorrum för företag och organisationer.

Kontorsrum

Kontorsrum

Konferensrum

Konferensrum

Vill du veta mer om möjligheterna att hyra kontorsyta kontakta Jenny Larsson på 0480-564 44 eller jenny.larsson@iogt.se
Karta till Trädgårdsgatan 12 via Google maps, klicka här.

Lokalen i Gamla stan – Västerlånggatan 21

Fastigheten i Gamla stan, Västerlånggatan 21, Kalmar. Lokalen består av stor samlingslokal och kök.  Lokalen passar utmärkt till minnesstunder, dop, studentfestligheter, föreningsmöten, studiecirklar och föreläsningar, mm. Det finns även ett lusthus som kan hyras sommartid för semesterfirande medlemmar.
Karta till Västerlånggatan 21 via Google maps, klicka här.

Interiör Västerlånggatan

Interiör Västerlånggatan

Bokning av lokalerna

För att boka samlingslokaler/konferensrum i något av de båda husen, kontakta IOGT-NTO Kalmar tele 0480-141 68 eller kalmarforening@iogt.se.
IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00