Kontakt

Du kommer i kontakt med IOGT-NTO Kalmar genom följande personer.

Hyra samlingslokal
Vi hjälper till med bokning av samlingslokaler, både på Trädgårdsgatan 12 och på Västerlånggatan 21. Ring oss på 0480-141 68 eller mejla kalmarforening@iogt.se.

Hyra kontorslokaler
Ring oss på 0480-141 68 eller mejla kalmarforening@iogt.se.

Kamratstödet
Just nu har vi inget aktivt kamratstöd.

Föreningsstyrelse
Ordförande: Britt-Marie Olofsson, bitte.olofsson@gmail.com, tele: 073-570 78 81
Vice ordförande: Avliden
Sekreterare: Maria Brundin btmk@telia.com
Kassör: Marcus Nilsson,  marcus.nilsson@iogt.se
Ledamot: Niklas Claesson, n@iogt.se
Ersättare: Joacim Persson, jpersson@iogt.se

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00