Kontakt

Du kommer i kontakt med IOGT-NTO Kalmar genom följande personer.

Hyra samlingslokal
Vi hjälper till med bokning av samlingslokaler, både på Trädgårdsgatan 12 och på Västerlånggatan 21. Ring oss på 0480-141 68 eller maila kalmarforening@iogt.se.

Hyra kontorslokaler
Kontaktperson för uthyrning av kontorslokaler på Trädgårdsgatan 12 är Niklas Claesson, 073 396 43 64, eller n@iogt.se

Kamratstödet
Just nu har vi inget aktivt kamratstöd.

Föreningsstyrelse
Ordförande: Britt-Marie Olofsson, bitte.olofsson@gmail.com, tele: 073-570 78 81
Vice ordförande: Bertil Carlsson, tele: 0480-875 52
Sekreterare: Maria Brundin btmk@telia.com
Kassör: Marcus Nilsson,  marcus.nilsson@iogt.se
Ledamot: Niklas Claesson, n@unf.se
Ersättare: Joacim Persson, jpersson@iogt.se

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00