Sälja fastigheten Aspen 1 (Västerlånggatan 21)

IOGT-NTO Kalmar har länge ägt två fastigheter i Kalmar
innan var det Strömgatan 12 & Västerlånggatan 21.
2013 såldes Strömgatan 12 för inköp av Trädgårdsgatan 12.

Styrelsen har med uppdrag ifrån senaste årsmötet utrett frågan om försäljning av Västerlånggatan 21 och förslår nu att ta beslut om försäljning på näste årsmöte
den 23 februari kl 15:00 Trädgårdsgatan 12.

Du som är medlem i föreningen är välkommen på årsmötet och har möjlighet
att fatta beslut i frågan.

Motion att inte sälja:
motion_iogt

Utlåtande avseende kulturhistoriskt värde för fastigheten Aspen 1, Västerlånggat an 21, Gamla staden, Kalmar ifrån Kalmar läns Museum:
Aspen 1 utlåtande kulturvärde 2019

 

(bild på målning av Västerlånggatan 21)

Av: , 2020-02-05

Kommentarsfältet är stängt.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00